Spring til indhold

Bestil nemt og enkelt

Lær at læse og forstå

Du ka’ læse og forstå

Lær at læse og stave

Lær tal, plus og minus

Handelsbetingelser

Produktinformation:

På forlagetjela.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til forlagetjela.dk via info@forlagetjela.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Forlaget Jela accepterer ordren. Alle priser er vist ekskl. moms.
Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på forlagetjela.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra forlagetjela.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til forlagetjela.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og forlagetjela.dk er først indgået, når forlagetjela.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.
Reklamation:
Ved køb af frisk frugt og grønt gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til forlagetjela.dk senest dagen efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
forlagetjela.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for forlagetjela.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og forlagetjela.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Forlaget Jela’s egen beskrivelse.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for forlagetjela.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
forlagetjela.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
Fortrydelsesret:
Meddeler køber forlagetjela.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler forlagetjela.dk det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.
Forlaget Jela betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.
Hjemmesiden www.forlagetjela.dk drives af firmaet:
Forlaget Jela, Telefon 98 38 55 88, Nibevej 201, 9530 Støvring, CVR: 31960355
Forbehold for ændringer:
Forlaget Jela forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk 
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk 
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk 
Forbrugerinformation www.forbruger.dk