Spring til indhold

Bestil nemt og enkelt

Lær at læse og forstå

Du ka’ læse og forstå

Lær at læse og stave

Lær tal, plus og minus

Om Jela

Manglende læsefærdighed forringer vores evne til at tilegne os ny viden. Derfor er det vigtigt at få alle med – og det er muligt.

Jeg har brugt en stor del af mit arbejdsliv på at hjælpe elever, for hvem det at lære at læse og stave har været en stor udfordring. Under vejs i denne proces har jeg ofte oplevet, at elever – for ikke at ”falde igennem” – benytter sig af nogle ”overlevelsesstrategier”, der ofte består i at lære udenad og gætte på et for løst grundlag.

Disse teknikker kan på kort sigt hjælpe eleven gennem en skoledag uden alt for synlige nederlag, men på lang sigt modarbejder de udviklingen frem mod at udvikle effektive læsestrategier.

Efter mange års erfaring som underviser og udvikler af undervisningsmaterialer vil jeg hævde, at stort set alle kan lære at læse. Det kræver en dygtig lærer, der har overskuelige, systematiske og målrettede undervisningsmaterialer til sin rådighed.

Forlaget Jela har et bud på grundige og gennemarbejdede materialer, der – sammen med en lærers sikre hånd – kan føre eleven til succes med sin læse- og staveudvikling.

God fornøjelse

Jens Porsborg Larsen

Forlaget Jela.

Om undervisningsmaterialet

Specialforlaget Jela har med sine gennemarbejdede materialer, gjort det både sjovere og nemmere at lære at læse og stave.
Materialerne er systematisk og målrettet opbygget. De tilbyder en grundig og trinvis undervisning, som har vist sig effektiv – også for de elever, for hvem læselæringen ikke lykkedes i første forsøg.
Med forlagets materialer kan læreren “tage eleven i hånden” og vise ham en farbar vej frem mod at lære at læse og stave, så også han kommer til at opleve læseglæde og skrivelyst.

Om Jens Porsborg

  • Har udover sin lærereksamen en speciallæreruddannelse
  • Har gennem mange år undervist i 1-7 klasse
  • Har undervist voksne ordblinde i AOF
  • Har 25 års erfaring med udvikling og udgivelse af undervisningsmaterialer
  • Har fået mange undervisningsmaterialer udgivet gennem Special-pædagogisk forlag
  • Startede for få år siden Forlaget Jela, der udgiver prisbillige bøger til differentieret læse- og staveundervisning i indskolingen og på mellemtrinet
  • Har udviklet Sabelkatten, Stave-Stafetten, Ballonskibet, Trylle-staven og flere andre undervisningsmaterialer