LÆR og LÆS - trin 2

“LÆR og LÆS 2” er et grundigt og systematisk gennemarbejdet undervisningsmateriale, som tilgodeser eleven, der har alvorlige vanskeligheder med at lære at afkode ord.

Antal sider: 20 / Format: B210mm x H297mm

I “LÆR og LÆS 2” lærer eleven nogle regler, der kan hjælpe ham til at dele lidt længere lydrette ord i stavelser.

I “LÆR og LÆS 2” læser og skriver eleven en række små historier, der består af korte lydrette ord på 2-5 bogstaver.

18,50 DKK