Spring til indhold

Bestil nemt og enkelt

Lær at læse og forstå

Du ka’ læse og forstå

Lær at læse og stave

Lær tal, plus og minus

Galaksen – Kopimappe

Mappen indeholder tre typer opgaver, der støtter eleven i at opnå en sikker, hurtig og flydende ordafkodning.

 

Antal sider: 87 / Format: B614mm x H349mm

For effektivt at kunne læse og forstå tekst er det nødvendigt at opbygge et stort lager af parate ordbilleder, som lynhurtigt kan genkendes.

Gennem arbejdet med opgaverne i kopimappen opbygger eleven et stort ”lager” af ord, som hurtigt og præcist kan hentes frem, mens han læser.

Samtidig med at mængden af parate ordbilleder øges, forbedres også sikkerheden i at afkode nye og  ukendte ord.

Da opgaverne i kopimappen er fordelt på kun få opgavetyper, vil eleven i vid udstrækning være i stand til at arbejde selvstændigt.

375,00 kr.