Lydmuren 2

Antal sider: 68 / Format: B210mm x H297mm

I Lydmuren 2 bliver eleven hurtigt fortrolig med bogstavernes former, navne og lyde.

Eleven vil erfare, hvilke sproglyde, der hører til de enkelte bogstaver, og hvordan de enkelte sproglyde kan ”smelte sammen” til stavelser eller korte ord.

I Lydmuren 2 opnår eleven at opbygge et funktionelt bogstavkendskab, der sætter ham i stand til lyd-for-lyd at sammenfatte bogstavernes lyde til ord – det vi kalder en lydering.

33,50 DKK